"Tegyünk együtt az agresszió ellen" BM-15-MA-0044


 

 

Asszertív kommunikáció-fiataloknak

20 órás tréning

Az asszertív kommunikáció tiszta, egyenes, becsületes kommunikáció. A célja, hogy tudassam a másikkal, hogy mit szeretnék, s azt is megüzenem neki, hogy megértem az ő kívánságait, sőt még azt is, hogy a megoldást keresem, s a közös jutalmunk a vitás helyzet megoldása. Mindkettőnk megelégedésére.

Miért jó a tréning?

Megtanulhatja felismerni a viselkedési típusokat. Ez segít abban, hogy eredményesebben tudjon kommunikálni, mert felismeri, mikor akarják manipulálni, és időben, hatékonyan, mégis udvariasan vissza tudja utasítani a manipulációt.

Védekezési módokat tanul az agresszió ellen, gyakorolja az agresszió megállítását, kezelését. Megtanulja, mi köze a szorongásnak az agresszióhoz, és mit kezdjen az egyikkel, mit a másikkal.

Hogyan előzze meg az otthoni konfliktusokat, vagy hogyan kezelje azokat, ha már bekövetkeztek?

Megismerkedik a testbeszéd alapjaival, a gesztusok jelentésével.

A legtöbb kamasz nem, vagy csak nehezen ismeri fel az aktuális érzéseit, nehezen tudja megnevezni azokat, inkább csak addig jut el, hogy most jól vagy rosszul érzi-e magát. Az asszertív tréningen megtanulják az önreflexió fogalmát és gyakorolják a saját érzéseik pontos felismerését.

A tréning elvégzése után a résztvevő:

 • ki tudja fejezni magát, el tudja mondani, amit akar
 • el akarja mondani, amit akar
 • megtanulja képviselni az érdekeit
 • nő az önbizalma
 • ki tud emelkedni a tömegből, a többiek közül
 • társaság kedvelő lesz, mert könnyen be tud illeszkedni
 • megalapozza a sikeres felnőtté válást

Élménypedagógia

A képzésen résztvevők saját élményeken, gyakorlatokon keresztül megismerkedhetnek az élménypedagógia elméletével, gyakorlatával. Az élménypedagógiai képzés célja, hogy a 'tanulva tanulás' módszertanát alkalmazva a résztvevők megismerjék saját korlátaikat, rejtett képességeiket. A képzés folyamán a feladatok hatására a résztvevők vezetői-, kommunikációs és együttműködési képessége fejlődik, amely megszerzett tudást a jövőben, a saját élethelyzetükben (iskola, társas környezet, család, munkahely) is alkalmazni tudnak. A képzés során a résztvevők kül- és beltéri tréning feladatokban vesznek részt, amelyeken keresztül olyan készségekre, képességekre tehetnek szert, amelyeket a hétköznapi életben is hasznosítani tudnak.

Ajánljuk a képzést azon pedagógusok számára, akik szeretnék izgalmasabbá, változatosabbá tenni a tanóráikat, és szeretnék a diákjaikat fizikai és szellemi kihívások elé állítani, valamint olyan új osztályközösségek számára, csapatépítés céljából, akik szeretnék az elkövetkezendő közös éveket, segítő, támogató, elfogadó környezetben eltölteni.

A képzés a következő képességeket fejleszti:

 • együttműködési
 • kommunikációs
 • vezetői
 • problémamegoldó
 • döntéshozatali

továbbá erősíti a résztvevőkben a toleranciát, az elfogadást, empátiát.

Kortárs mediáció

30 óra

Elfogadott tény, hogy az iskolai konfliktuskezelés megszokott útja a büntetések, fegyelmik alkalmazása, de más, alternatív módszerek is léteznek az iskolaközösséget érintő konfliktusok, problémák megoldására. Az alternatív vitarendezés (AVR) a modern jogfejlődés terméke, bár az alapötlet maga, a békéltetés évszázadokra nyúlik vissza. Különösen Japánban és Kínában vannak erőteljes kulturális hagyományai, de Amerikában, Ausztráliában, Európában is fellelhetők gyökerei. Az alternatív vitarendezés egyik formája a mediáció/közvetítés.

A mediáció alkalmazása szemléletváltást igényel a konfliktushoz való viszonyulásban, annak kezelésében. A mediáció a konfliktusokat természetes jelenségnek, a mindennapi élet szükségszerű velejárójának tekinti, melyet nem elhárítani, elkerülni kell, hanem megoldandó problémaként kell kezelni. Közvetítés tipikusan a tanár-diák, tanár-osztály, diák-diák, diákcsoportok, tanár-tanár (vagy más iskolai alkalmazott), tanár-szülő, tanár-igazgató közötti konfliktusok kezelésében jellemző.

A mediáció már a konfliktus korai szakaszában is alkalmazható, ha a vitában állók nehezen tudnak egymással beszélni, de akkor is működőképes módszer, ha egyáltalán nincs közöttük kommunikáció. A mediációban részt vevő felek egyenrangúak. A mediátor – akit általában a konfliktusban állók közösen választanak – feladata, hogy mederben tartsa a vitát, megakadályozza annak kiterjedését, elkerülhetővé tegye a tárgyalások során a holtpont kialakulását vagy átsegítse azon a feleket, és hozzásegítse a vitában érintetteket a lehetséges megoldások kidolgozásához.

A kortárs mediációs képzés témakörei:

- mediációs megállapodás jelentősége
- konfliktusok oka,i típusai,
- konfliktus során a feszültség jellemzői
- tárgyalási stílusok nehéz helyzetekben
- mediáció jellemzői
- mediáció szakaszai
- mediáció eszköztára: kérdezéstechnika, érdekek, érzelmi szükségletek megfogalmazása, panaszok átfogalmazása, összefoglalás.VISSZAHírek

Minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenység tapasztalat összegzés


2018.07.05

Érzelmi intelligencia fejlesztéssel az egresszió ellen


2018.04.26

A magyar kultúra napja!

Ünnepi műsor.
2018.01.22

Vadon Berettyón fotópályázat


2017.12.05

Kedves Fiatal Fotós Barátaink!


2017.12.05

Érzelmi intelligencia fejlesztéssel az agresszió ellen


2017.09.06

Ajándékozz Programot Tetétlenen

A meghirdetett program-elemben tetétleni általános iskolai alsós osztály közösségek közösen ötleteltek, fogalmazták meg a célkitűzésüket, majd tanári segítséggel állították össze a saját pályázatukat. Élményszerzés és közösségépítés az általuk összeállított programok megvalósulása által. A legfontosabb az volt, hogy a csoportok egy folyamat során maguk fogalmazzák meg igényeiket, készítsenek belőle tervet és -segítséggel- ?pályázatot? Kezdetben sokféle igény fogalmazódott meg, melyeket tematikus csoportokban beszéltek meg a gyerekek, s próbálták a többieket meggyőzni a saját ötletük előnyeiről. Végül egy-egy terv maradt. 4 osztályközösség 4 kirándulás és rengeteg élmény, tapasztalat.
2017.07.23.

Föld napja rajzverseny.

A verseny tematikája: A Föld Napja nemzetközi témakörhöz kötődő ismeretek felelevenítése, a Föld, az élő környezet, a biodiverzitás megóvásának tudatosítása. A gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elv helyi és egyéni szintű adaptációja a tetétleni fiatalok által Az elkészült plakátok szépek, színesen, figyelemfelhívóak lettek, melyek szervesen kapcsolódtak a nap témájához.
2017.07.23.

Ajándékozz Figyelmet!

Önkéntes közösségi nap Tetétlenen az óvodások életörömének fokozása céljából! :) A település nagyon lelkes, dolgos, aktív elszánt közössége jött el a felhívásunkra, hogy újjávarázsoljuk az óvoda kerti játékait. Nagyon jó hangulatban, nagy beszélgetések, nevetések közepette tisztultak és fiatalodtak meg az óvoda fa és fém játékai. Mi köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek az eseménynek.
2017.07.23.

Környezettudatosság időseknek

Remek hangulatú programot tartottunk szépkorúaknak, friss aktuális témakörökben: A városi nyugdíjas életmód és a környezettudatosság összekapcsolása Energia és erőforrás takarékossági jó gyakorlatok átvétele ismertetése Tudatos hulladékgazdálkodás városi körülmények között: takarékosság, újrahasznosítás Az urbánus környezet ökoszisztémája: a város és a madarak Először egy környezet-tudatossági tesztet töltöttek ki a résztvevők, majd Kecskés Csaba előadást tartott a városi környezettudatosságról, a nyugdíjas életmódról és a lokális-globális összefüggésektől. Kiderült, hogy Rendszeresen használnak energiatakarékos berendezéseket, vásárlásaikkor fontos szempont az energiahatékonyság. Korlátot csak a nagyobb beruházásoknál tapasztalható jelentős árkülönbség jelent. Fogyasztásaiknál tudatosan kerülik a pazarlást Az élelmiszer vásárlási szokásoknál az ár-érték szempont az elsődleges, és a közlekedés során szintén a környezetkímélő tömegközlekedést részesítik előnyben. A szelektív hulladékgyűjtést ismerik, ám kevéssé része a mindennapi gyakorlatuknak. Az otthoni újrahasznosítási lehetőségeik inkább a szabadidős kézműves elfoglaltság körébe tartoznak. Remekül rácáfoltak arra a sztereotípiára, hogy a nyugdíjasokat nem érdekli a környezet-tudatosság! Ezután környezetismereti totót töltöttek ki a nyugdíjasok és Dr. Zeke Tamás előadást tartott a városi biotópról, az élhető környezetről, és a városba beköltözött madarak szerepeiről. A résztvevő hölgyek és úr(!) a városi környezetben keveslik a zöld közösségi területeket, s kevéssé ismerik a városba betelepült állatokat. Ugyanakkor sok örömteli felismerés is volt az előadás alatt.
2017.07.23.Válasszon témát
  Álláskeresőknek

Álláskereséshez nélkülözhetetlen infomációk
  Call Center

Sikerorientált megoldás, sikerorientált vállalkozások számára
  Önkéntes pont

Önkéntességgel és annak előnyeivel kapcsolatos információk
  Munkáltatóknak

Ha fontos Önnek az üzleti sikere, kezdje itt a napját.
  Nóra Pont

Tanácsok és segítség nőktől, nőknek, nőkért az álláskeresésben.
  Karrier Pontok

Álláskeresőknek kötelező
  eMagyarország Pont

Összefogás a digitális írástudásért. Együtt Javíthatunk családunk ismerőseink életminőségén.


Partnereink,
akikkel együtt dolgozunk:Egyesület

A CSAT Egyesület szakmai közössége azt a célt tűzte ki, hogy a munkaerőpiaci tekintetben hátrányos helyzetű rétegek tagjainak, illetve a velük foglakozó szervezeteknek az esélyeit növelje humán szolgáltatásaival. Elsődleges működési területünk az Észak-alföldi Régió, ügyfeleinket Debrecenből és vonzáskörzetéből egyaránt fogadjuk.

Kapcsolatépítő, érdekkérvényesítő munkánk a foglalkoztatási célú civil szervezetekre terjed ki. Munkánkban fontosnak tartjuk az egyénközpontúság alkalmazását, szemléletünket fejlődésorientáltság jellemzi.


Információ

Impresszum