Ismertető

az

Asszertív kommunikáció a köznevelésben

akkreditált pedagógus továbbképzésről

 

Alapító neve: CSAT Egyesület

Alapítási engedély szám: 575-11/2017
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 02. 16.

Foglalkozási órák száma: 30 óra
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami csoportok (min.6 fő, max. 25 fő)

 

A továbbképzés célja:

A képzés célja a köznevelési munkatársaknál olyan szemléletmód és viselkedésmód kialakítása és fejlesztése, amelynek birtokában az egyén oly módon tudja szándékait érvényesíteni, hogy közben mások jogai, szándékai ne sérüljenek. A résztvevők képessé váljanak a beszélgetőpartnereik iránti pozitív beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és kompromisszumra.

 

 

A jelentkezés feltételei:
Végzettség: egyetem és/vagy főiskola

Szak: bármely szak

Szakképzettség: pedagógus

 

 

Javasolt munkakörök:

Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató

A program tartalmának rövid ismertetése:

Az önismeret, az önkifejezés elméleti keretei

Az önmegvalósító ember

Önismeret, önfejlesztés a gyakorlatban

Az emberi magatartásminták típusai

A kommunikáció elméleti és gyakorlati ismereteinek rövid áttekintése

Asszertív kommunikáció és viselkedés elméleti keretei

Asszertív kommunikáció és viselkedés a gyakorlatban

„Jó gyakorlatok” bemutatása

 

Az ismeretek számonkérésének módja:

Reflexiós levél megírása:

Tartalma: önismeret, önkifejezés elmélete és gyakorlata című tematikai egység fő elemeire történő reflektálás, hozzákapcsolódóan pedig minimum két személyes élmény bemutatása, és a bemutatott személyes élmények elemzése.

 

 

A szituációs gyakorlat:

A képzés témájához kapcsolódó szituáció páros feldolgozása és bemutatása.
A képzés sikeres teljesítésének feltétele a képzési órák min. 80%-án való aktív részvétel, valamint a képzési vizsgán való megfelelés (reflexiós levél, szituációs gyakorlat)

 

Sikeres részvétel igazolása: Tanúsítvány kiadása a 277/1997 (XII.22.) Korm. rendelet szerinti tartalommal

Részvételi díj összege: 30000 Ft/fő

Jelentkezés módja:  20/595-0805, 70/422-1295 telefonszámokon