Asszertív kommunikáció-fiataloknak

20 órás tréning

Az asszertív kommunikáció tiszta, egyenes, becsületes kommunikáció. A célja, hogy tudassam a másikkal, hogy mit szeretnék, s azt is megüzenem neki, hogy megértem az ő kívánságait, sőt még azt is, hogy a megoldást keresem, s a közös jutalmunk a vitás helyzet megoldása. Mindkettőnk megelégedésére.

Miért jó a tréning?

Megtanulhatja felismerni a viselkedési típusokat. Ez segít abban, hogy eredményesebben tudjon kommunikálni, mert felismeri, mikor akarják manipulálni, és időben, hatékonyan, mégis udvariasan vissza tudja utasítani a manipulációt.

Védekezési módokat tanul az agresszió ellen, gyakorolja az agresszió megállítását, kezelését. Megtanulja, mi köze a szorongásnak az agresszióhoz, és mit kezdjen az egyikkel, mit a másikkal.

Hogyan előzze meg az otthoni konfliktusokat, vagy hogyan kezelje azokat, ha már bekövetkeztek?

Megismerkedik a testbeszéd alapjaival, a gesztusok jelentésével.

A legtöbb kamasz nem, vagy csak nehezen ismeri fel az aktuális érzéseit, nehezen tudja megnevezni azokat, inkább csak addig jut el, hogy most jól vagy rosszul érzi-e magát. Az asszertív tréningen megtanulják az önreflexió fogalmát és gyakorolják a saját érzéseik pontos felismerését.

A tréning elvégzése után a résztvevő:

 • ki tudja fejezni magát, el tudja mondani, amit akar
 • el akarja mondani, amit akar
 • megtanulja képviselni az érdekeit
 • nő az önbizalma
 • ki tud emelkedni a tömegből, a többiek közül
 • társaság kedvelő lesz, mert könnyen be tud illeszkedni
 • megalapozza a sikeres felnőtté válást

Élménypedagógia

A képzésen résztvevők saját élményeken, gyakorlatokon keresztül megismerkedhetnek az élménypedagógia elméletével, gyakorlatával. Az élménypedagógiai képzés célja, hogy a ‘tanulva tanulás’ módszertanát alkalmazva a résztvevők megismerjék saját korlátaikat, rejtett képességeiket. A képzés folyamán a feladatok hatására a résztvevők vezetői-, kommunikációs és együttműködési képessége fejlődik, amely megszerzett tudást a jövőben, a saját élethelyzetükben (iskola, társas környezet, család, munkahely) is alkalmazni tudnak. A képzés során a résztvevők kül- és beltéri tréning feladatokban vesznek részt, amelyeken keresztül olyan készségekre, képességekre tehetnek szert, amelyeket a hétköznapi életben is hasznosítani tudnak.

Ajánljuk a képzést azon pedagógusok számára, akik szeretnék izgalmasabbá, változatosabbá tenni a tanóráikat, és szeretnék a diákjaikat fizikai és szellemi kihívások elé állítani, valamint olyan új osztályközösségek számára, csapatépítés céljából, akik szeretnék az elkövetkezendő közös éveket, segítő, támogató, elfogadó környezetben eltölteni.

A képzés a következő képességeket fejleszti:

 • együttműködési
 • kommunikációs
 • vezetői
 • problémamegoldó
 • döntéshozatali

továbbá erősíti a résztvevőkben a toleranciát, az elfogadást, empátiát.

Kortárs mediáció

30 óra

Elfogadott tény, hogy az iskolai konfliktuskezelés megszokott útja a büntetések, fegyelmik alkalmazása, de más, alternatív módszerek is léteznek az iskolaközösséget érintő konfliktusok, problémák megoldására. Az alternatív vitarendezés (AVR) a modern jogfejlődés terméke, bár az alapötlet maga, a békéltetés évszázadokra nyúlik vissza. Különösen Japánban és Kínában vannak erőteljes kulturális hagyományai, de Amerikában, Ausztráliában, Európában is fellelhetők gyökerei. Az alternatív vitarendezés egyik formája a mediáció/közvetítés.

A mediáció alkalmazása szemléletváltást igényel a konfliktushoz való viszonyulásban, annak kezelésében. A mediáció a konfliktusokat természetes jelenségnek, a mindennapi élet szükségszerű velejárójának tekinti, melyet nem elhárítani, elkerülni kell, hanem megoldandó problémaként kell kezelni. Közvetítés tipikusan a tanár-diák, tanár-osztály, diák-diák, diákcsoportok, tanár-tanár (vagy más iskolai alkalmazott), tanár-szülő, tanár-igazgató közötti konfliktusok kezelésében jellemző.

A mediáció már a konfliktus korai szakaszában is alkalmazható, ha a vitában állók nehezen tudnak egymással beszélni, de akkor is működőképes módszer, ha egyáltalán nincs közöttük kommunikáció. A mediációban részt vevő felek egyenrangúak. A mediátor – akit általában a konfliktusban állók közösen választanak – feladata, hogy mederben tartsa a vitát, megakadályozza annak kiterjedését, elkerülhetővé tegye a tárgyalások során a holtpont kialakulását vagy átsegítse azon a feleket, és hozzásegítse a vitában érintetteket a lehetséges megoldások kidolgozásához.

A kortárs mediációs képzés témakörei:

– mediációs megállapodás jelentősége
– konfliktusok oka,i típusai,
– konfliktus során a feszültség jellemzői
– tárgyalási stílusok nehéz helyzetekben
– mediáció jellemzői
– mediáció szakaszai
– mediáció eszköztára: kérdezéstechnika, érdekek, érzelmi szükségletek megfogalmazása, panaszok átfogalmazása, összefoglalás.