CSAT Egyesület projektjei 2006 – 2018-ig

A szervezet rövid bemutatása

 1. A CSAT Egyesület 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy egy szakmai közösség kialakításával a foglalkoztatáspolitika, munkaerő-piaci politika, társadalompolitika, szociálpolitika, szociális munka, mentálhigiéné, humánpolitika és a rehabilitáció terén információt közvetítsen, tanácsadó és fejlesztő feladatokat vállaljon fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára foglalkoztatási programokat szervezzen és valósítson meg, illetve támogassa azon szervezetek, társulások, kezdeményezések létrejöttét és tevékenységét, akik e réteg érdekeinek képviseletét, foglalkoztatásba vonását vállalják.
 2. Szolgáltatásaink kiemelt célcsoportja az Észak-alföldi régió településeinek lakosai, továbbá az itt működő civil szervezetek, intézmények szakemberei.
 3. Az Egyesület a következő közfeladatokat látja el:
 • felnőttképzést és képzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat szervez az álláskeresők és a velük foglalkozó szakembere számára( NSZFH engedély)
 • álláskeresők számára képességfejlesztő tréningek, szakmai képzések szervezése, képzési tanácsadás biztosítása, mediáció, coaching.
 • szakemberek számára képességfejlesztő tréningek, oktatások és továbbképzések szervezése.
 • közérdekű, társadalmi célú elektronikus és sajtó kampányokat szervez, esélyegyenlőségi témákat népszerűsítő, civil szervezeteket, közérdekű információkat közvetítő internet alapú kampányokat, hirdetéseket szervez tájékoztatás, szemléletformálás céljából.
 • önkéntesek és egyetemi hallgatók gyakorlati képzésében vesz részt, és számukra fogadó helyet biztosít, önkéntes fogadó szervezetként részt vesz az önkéntesség és az IKSZ szervezésében, közösségi önkéntességhez fogadó helyet biztosít, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára tereptanárok koordinációjával szakmai gyakorlati helyszínt biztosít
 • Az egészségmegőrző, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatóság fejlesztésével kapcsolatos tudásbővítő és szemléletformáló képzéseket és programokat szervez, álláskeresők, programrésztvevők, szakemberek részére érzékenyítő és tudásbővítő előadások, tréningek, oktatások szervezése, programok megvalósítása
 • szervezetfejlesztéssel, minőségirányítási rendszerek kidolgozásával és működtetésével támogatja a társadalmi szervezetek szakmai munkáját,közösségfejlesztő, csapatépítő, szervezetfejlesztő foglalkozások, tanácsadások szervezése, kiégést megelőző szupervíziók szervezése, vezetése szakemberek bevonásával, minőségirányítási rendszerek bevezetésével kapcsolatos tanácsadás szakemberek bevonásával
 • közösség-, foglalkoztatás-fejlesztés, módszertani tapasztalatok megismerése céljából szakmai tanulmányutakat szervez nemzetközi partner szervezetek közreműködésével fiatalok és álláskeresők számára
 • foglalkoztatáspolitika és ifjúságpolitika terén érdekképviseleti tevékenységet végez, és hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, szövetségekkel, hálózatokkal működik együtt,
 • aktív tagja országos érdekvédelmi szervezeteknek, paktumoknak, civil hálózatoknak szakmai műhelyeket, fórumokat, és konferenciákat szervez.
 • Kezdeményezi és megvalósítja innovatív foglalkoztatási programok tervezését, pályázatok készítését és lebonyolítását,
 • hazai és EU-s pályázatok írása és megvalósítása, pályázatok generálásában való részvétel, konzorciumi és együttműködő partnerség vállalása, közbeszerzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
 • komplex programok szervezésével (képzéssel, képességfejlesztéssel és foglalkoztatásra felkészítéssel) támogatja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek speciális szükségleteihez igazodó programjainak résztvevőit szervezőit,
 • KID típusú és innovatív kísérleti és modell értékű programokat valósít meg
 • fiatalok és álláskeresők számára pályaorientációs-, pszichológiai-, jogi-, álláskeresési és karrier tanácsadást nyújt,
 • hátrányos helyzetű fiatalok és szüleik számára kompetenciafejlesztő tréningeket, egyéni tanácsadást biztosít
 • aktívan kapcsolódik a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács stratégiájához-áldozattá válás, bűnelkövetés és bűnismétlés megelőzése terén projekteket ír és valósít meg, asszertív kommunikációval, alternatív vitarendezés oktatása és online-gyűlöletbeszéd elkerülése és megelőzése terén fejlesztő munkát végez.
 • pályaválasztási-pályakorrekciós tanácsadással segít a keresett képzések és munkakörök meghatározásában
 • álláskeresők munkaalkalmasságának kialakításához, elhelyezkedéséhez és munkahelyi beilleszkedésének elősegítéséhez szükséges képességfejlesztő, önismereti életvezetési tanácsadásokat szervez szakemberek bevonásával
 • szociális-, közösségfejlesztő programokat koordinál, képzéseket szervez, együttműködő partnerséget vállal
 • családbarát munkahelyek kialakításához járul hozzá, ifjúsági-, család-, gyermekvédelmi célú szolgáltatások nyújtása, programok szervezése

Az elmúlt 15 év alatt 6300 egyéni ügyféllel dolgozott az Egyesület, több mint 40 eu-s projektet, 120 rendezvényt valósított meg sikeresen.

Az Egyesület által megvalósított projektek

 

2006-ban megvalósított projektek:

2005-06. évi „KidNet.hu” elnevezésű hátrányos helyzetű, 16–25 éves, munkanélküli fiatalok foglalkoztathatóságának javítását célzó komplex, 1.5 éves  program (2005–2006) – 153 fő. Támogató: ESZA Kht. a HEFOP 2.3.2. program keretében. Elnyert támogatás teljes összege: 60.737.568 Ft.

A KidNet.hu komplex szolgáltatási program megvalósításával vállaltuk és sikeresen teljesítettük 152 fő, a vállaltakon felül további 33 fő munkaerő-piaci szempontból halmozottan hátrányos helyzetű, szakképzettséggel nem, vagy nem piacképes szakképzettséggel rendelkező 16-26 éves munkanélküli fiatal bevonását, 115 fő képzésbe vagy foglakoztatásba helyezését.

 1. évben a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ felkérésére a CSAT Egyesület vállalta a „Közelebb az ügyfelekhez – 50 végpont” projekt hatékony működtetését, munkaerőpiaci információk átadását.
 1. évben működésünk kiterjedt az OKIDE (Országos Kid Egyesület) ügyviteli és HEFOP érdekképviseleti tevékenységben való részvételre és az EU-HÁLÓ tanácsadó-hálózat szakmai működésének támogatására.

2006-07. évi HEFOP 2.3.2 „KidNet.hu” – munkaerő-piaci kirekesztődést megelőző programban képzéseket, szolgáltatásokat nyújtunk, 16-26 év közötti hátrányos helyzetű fiatal munkanélküliek szükségleteire építve, annak érdekében, hogy képzésbe kerüljenek vagy elhelyezkedjenek ezzel növelve munkaerőpiaci esélyegyenlőségüket. Vállaljuk 159 fő bevonását és képesség fejlesztéslét, 64 fő képzésbe-, 32 fő foglalkoztatásba való helyezését. Támogató: Esza Kht. Elnyert támogatás teljes összege: 61.342.859 Ft.

 

Konzorciumi partnerséget vállaltunk a ROP. 3.2.1- „Forte” Regionális modell értékű program a nonprofit foglalkoztatás fejlesztéséért elnevezésű programban, amely 2005-ben kezdődött és 2006 decemberében ért véget. A program célja regionális civil foglalkoztatási stratégia kidolgozása, és a régió 3 megyei munkaügyi központjának és megyei önkormányzatának, továbbá a 3 megye civil szervezeteinek a bevonásával annak érdekében, hogy növekedjen a foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatási célú civil szervezetekben. Főpályázó: MSKSZMSZ.  Támogató: VÁTI Kht. Elnyert támogatás teljes összege: 2.478.472 Ft.

 

 1. évi ÉR HÁLÓZAT forrásteremtő, és pályázatírást oktató és önkéntességre felkészítő program, melynek célja az önkéntesek hatékony részvételének támogatása a civil szervezetek munkájában. A képzés tartalmazza a forrásszerzés és a pályázatírás oktatását, a projektmegvalósítás folyamatába való bekapcsolódás lehetőségének a feltárását, a munkaerőpiaci esélyegyenlőség elősegítésének valamint a foglalkoztathatóság fejlesztésének a megismertetését. Megbízó: MSKSZMSZ. Elnyert támogatás teljes összege: 427.000 Ft.

 

2006-ban újra indítottuk a rendhagyó osztályfőnöki órákat a munka- és pályaválasztási tanácsadás keretén belül, munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása céljából 1344 fő középiskolás számára.  Megbízó: Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ. Elnyert támogatás teljes összege: 480.000 Ft.

2006-ban részt vettünk a HEFOP 1.1 munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásában, mely 225 fő, bevonásával valósult meg. Célja a hatékony álláskeresési technikák oktatása és munkatanácsadás az álláskeresés elősegítésében, mind a regisztrált pályakezdők, mind a tartós munkanélküliek számára. Megbízó: Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ. Elnyert támogatás teljes összege: 3.218.300 Ft.

Folytattuk munkaerőpiaci szolgáltatásainkat, álláskereső technika oktatását és álláskereső klub vezetését vállaltuk, 3 napos technika 3 alkalommal Hajdúnánáson és 4 alkalommal Debrecenben került megtartásra, valamint 2 alkalommal került megszervezésre a 3 hetes álláskereső klub. Megbízó: Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ. Elnyert támogatás teljes összege: 2.269.668  Ft.

 1. évi Magyar–dán ifjúsági csereprogram 22 fő dán fiatal és 4 fő kísérő részvételével, valamint 19 fő magyar fiatal és 5 fő kísérő bevonásával, felkészítésével és utazásának megszervezésével valósult meg. A programban mindkét országból olyan fiatalok vettek részt, akik valamilyen tanulási és/vagy beilleszkedési gonddal küzdenek. Megbízó: Mobilitás. Elnyert támogatás teljes összege: 1.391.988 Ft.

EVS fogadó és küldő szervezetté minősítették az Egyesületet, ezért nemzetközi önkénteseket fogadtunk 3 főt, 3 különböző országból (Hollandiából, Olaszországból, Németországból).  A német önkéntesnek 2007-ben jár le a támogatási időszaka. Megbízó: Mobilitás. Elnyert támogatás teljes összege: 3.663.851  Ft.

Együttműködő partnerként Leonardó program keretében külföldi munkatapasztalat-szerzés (3 hó) megvalósítása hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok számára. (2005.) Létszám: 4 fő. Helyszín: Olaszország, Főpályázó: Artemisszió Alapítvány

Akkreditált felnőtt képző intézményként a 2006. évben 1473 fő részesült tanácsadásban és szolgáltatásban.

 1. évi nemzetközi NCA program keretében Németországi látogatást szerveztünk szakemberek számára a HEFOP programok tapasztalatainak elterjesztése, disszeminációja, partnerszervezetek keresése céljából. Támogató: Nemzeti Civil Alap. Támogatás összege: 1.000.000 Ft.

2006-ban is támogatta működésünket a Nemzeti Civil Alap program. Elnyert támogatás összege: 3.200.000 Ft.

Pályakezdő diplomások a nonprofit szférában – EU-s projekt tervezési és pályázatírási ismeretek oktatását vállaltuk a CIVIL-PONT programban, melynek célja, hogy az Európai Unió pályázati programjainak tervezési és megvalósítási szakaszaiban hatékony segítséget nyújtson a szervezetek számára, tanácsadói, módszertani fejlesztő központként álljon az új munkatársak rendelkezésére, segítségére. Megbízó: FIKSZ-PONT Egyesület.  Elnyert támogatás teljes összege: 1.175.040  Ft.

„Szakmai hálózaton belüli és hálózatok közötti együttműködés segítése, szakmai álláspontok megfogalmazása, visszacsatolás a támogató felé” – szakmai és pénzügyi monitoring feladatok ellátásához kapott Egyesületünk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részéről támogatást. Támogatás összege: 6.500.000 Ft.

2006-ban magán munkaközvetítésben 66 fő vett részt.

A CSAT Egyesület 2007-ben indult programjai, melyek 2008-ban zárulnak:

„MÉRFÖLDKŐ” Nemzetközi Mobilitást Elősegítő Program. A pályázatot a Tempus Közalapítvány írta ki. Megvalósítás ideje: 2007. július 01. – 2008. július 30. Elnyert támogatás összege: 6.244.199 Ft. Mérföldkő Projekt faipari- és vendéglátó képzéssel rendelkező hátrányos helyzetű fiatalok számára biztosít lehetőséget külföldi munkatapasztalat szerzéshez. A projekten belül 2007-ben motivációs- és kommunikációs tréninget tartottunk. Támogató: Tempus Közalapítvány. Elnyert támogatás összege: 6.244.199 Ft.

NCA-ÖNSZ-07-B-P-0011 MOBIL-KAPCSOLAT- a pályázatot a Nemzeti Civil Alap támogatja. Megvalósításának ideje: 2007. november 1 – 2008. május 31. Támogató: Nemzeti Civil Alap. Elnyert támogatás összege: Elnyert támogatás összege: 990.000 Ft.

Programunkkal létrehozunk egy elektronikus formátumú, a civil szervezetek tevékenységeit és szolgáltatásait tartalmazó, bemutatkozó szakmai-marketing anyagot, melynek terjesztésével felhívjuk a piaci és az állami szféra figyelmét az Észak-alföldi Régió civil szervezeteinek tevékenységeire és szolgáltatásaira. Ezzel erősítjük a három szféra között a szorosabb együtt-működést, a hatékonyabb kommunikáció kialakulását.

Közvetlen célcsoportunkat alkotják a régió azon civil szervezetei, melyek – megfelelő megjelenés keretében – elektronikus-digitális formában is bemutatkoznak a piaci és az állami szféra képviselőinek. A közvetett célcsoportba a piaci és az állami szféra résztvevői tartoznak, akik motiválhatóak a civil szervezetekkel történő együttműködésre.

A szakmai elektronikus anyag Egyesületünk honlapján folyamatosan elérhető, frissíthető lesz. Tervezünk még egy – a szektorok közötti – szakmai napot, mely során a program-résztvevők között egy célirányos kapcsolatfelvétel valósul meg.

NCA-CIV-07-B-P-0074 TRANSZPARENS- a civil szervezetek nyilvánosságáért program. A pályázatot a Nemzeti Civil Alap Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatja. Megvalósítás ideje: 2007. december 1-2008. május 31. Támogató: Nemzeti Civil Alap. Támogatás összege: 1.500.000 Ft.

Célunk, hogy programjaink során a társadalom széles rétegei ismerjék meg a civil szervezetek működési területeit és szolgáltatásait, annak érdekében, hogy a helyi érdekeltségű civil szervezetekkel való kapcsolat révén formálódjon a civilekről kialakult vélemény. Az szemléletváltást az alábbi módon kívánjuk elérni:

 • „Rendhagyó társadalomismereti óra” az aktív állampolgárság és a civil részvétel tudatosítása
 • „Civilek a civilekért” népszerűsítő plakáttervezés meghirdetése a középiskolások körében
 • Szociofotó pályázati felhívás, és kiállítás szervezése
 • „Szolidaritás és Esély-egyenlőség” díjra jelölés
 • „Együtt a civilekkel” 1 napos program megszervezése helyi szervezetek bevonásával

Programjainkkal azokat a debreceni középiskolásokat és Hajdú-Bihar megyében élő lakosokat kívánjuk megszólítani, akik a civil kezdeményezésekről kevés információval rendelkeznek, valamint nyitottak a civil szolgáltatások/programok megismerése terén. Továbbá a megyében működő civil szervezetek kapnak lehetőséget a bemutatkozásra.

NCA-NK-07-B-P-0014 Katamarán- a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumától elnyert pályázat. Támogató: Nemzeti Civil Alap. Támogatás összege: 1.000.000 Ft.

Projektünk fő célja, hogy az általunk és partnereink által segíteni kívánt célcsoport munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében, nemzetközi kapcsolatainkat felhasználva tapasztalatokat cseréljünk. Megismerhessük a más országokban működő jól bevált, adaptálható gyakorlatokat. A német CFBA Fach- und Berufsbildung GmbH Private Akademie Chemnitz szociálisan és munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű munka-nélküliekkel foglalkozik, továbbá kiterjedt kapcsolati hálóval bír szakmai téren Német­országban és Csehországban. Egyesületünk és a három együttműködő partner 2–2 fő delegáltja németországi tartózkodása alatt olyan ismeretekre tehet szert, amelyet hatékonyan hasznosíthat hazai munka-erőpiaci projektjei megvalósítása során.

A megismert programokról tapasztalatokat, ismereteket adnánk át a magyarországi civil szervezeteknek, egy általunk szervezett konferencián, ahol a német partner is lehetőséget kapna arra, hogy szélesebb körben is bemutassa projektjét az érdeklődőknek.

Munkaerőpiaci szolgáltatások: munkatanácsadás, álláskereső klub, álláskeresési technikák tartása több helyszínen. Támogató: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi központ. Támogatás összege: 4.147.800 ft.

HEFOP 2.2. konzorciumi együttműködés a „Munka-Kör”- Közösségi módszerekkel támogatott álláskeresési technikák programban, melyben álláskereső klubvezető képzést tartott az egyesület szakmai csapata.

Megbízó: Debreceni Egyetem. Támogatás összege: 1.500.000 Ft.

OFA által támogatott projektben, Tunyogmatolcs községben romatelepeken, telepszerű környezetben élők társadalmi integrációját elősegítő komplex program megvalósítása c. programban partnerként munkaerőpiaci szolgáltatásokat tartottunk a hátrányos helyzetű, roma álláskeresők részére. Megbízó: Tunyogmatolcsi Önkormánzat. Támogatás összege: 900.000 Ft.

Job(b) a nőknek klub Hajdú- Bihar megye vállalkozói mikrotérségében (főpályázó: Lépéselőny Egyesület HEFOP-1.3.1) projekt megvalósításában Motivációs tréningeket tartottunk a vállalkozás indítását tervező hátrányos helyzetű településen élő, álláskereső nők részére. Megbízó: Lépéselőny Egyesület. Támogatás összege: 804.000 Ft.

EQUAL program – Második Esély Iskola programban, melyet a Vásárosnaményi Önkormányzat valósított meg, a CSAT Egyesület tréningeket szervezett és tartott a pályakezdő, szakképzetlen roma származású célcsoport részére. Megbízó: Vásárosnaményi Önkormányzat. Támogatás összege: 2.200.000 Ft.

 

 

A CSAT Egyesület 2008-ban zárult és indult programjai:

HEFOP-2.3.2-05/1.-2005-10-0012/2.0 KidNet.hu alprojekt fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődésének megelőzését szolgáló programban olyan képzéseket, szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek a 16-26 év közötti hátrányos helyzetű fiatal munkanélküliek szükségleteire építenek, annak érdekében, hogy képzésbe kerüljenek vagy elhelyezkedjenek. Támogatás összege: 19.506.054 Ft

HEFOP-2.2.1.-06/1.-2006-09-0037/4.0 „FREGATT” Fejlesztésközpontú munkaerőpiaci Reintegrációt Generáló Alternatívák Tréningje és Tanácsadók képzése a társadalmi befogadásért Támogatás összege: 19.700.000 Ft, ebből a konzorciumé 3.000.000  Ft,  a CSAT Egyesületé 16.700.000 Ft

HEFOP-2.2.1-06/1-2007-03-0193/4.0 „Kezdő Rúgás”

“A Hajdú-Bihar megyei szociális és ifjúsági szakemberek és önkéntesek képzése és együttműködési hálózatának fejlesztése foglalkoztatási szakterületen – 2007.” programban.

Főpályázó: Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület Megbízás összege: 5.330.000 Ft

HEFOP- 2.2.1-06/1.-2007-01-0087/4.0 „Közösségi munkás és önkéntes koordinátor – a munkaerőpiaci reintegráció elősegítése szociális szakemberek továbbképzésével” Főpályázó: Életfa Segítő Szolgálat Egyesület Megbízás összege: 5.255.600 Ft

TÁMOP -1.4.1-07/1-2008-0135 “MESTERKURZUS” Alternatív munkaerő-piaci program Főpályázó: CSAT Egyesület Támogatás összege: 71.089.056 Ft. A “MESTERKURZUS” Alternatív munkaerő-piaci program megvalósítását a CSAT Egyesület 2008. május 1-én. kezdte. A bevonást a Regionális Munkaügyi Központtal, a helyi önkormányzatokkal, családsegítő szolgálatokkal és civil partnereinkkel együttműködve valósítottuk meg a derecske-létavértesi, a hajdúhadházi és a debreceni kistérségben. A projektbe 36 fő bevonását terveztük, a képzési szakasz megkezdéséig a célcsoporti vállalásainknak megfelelően 36 személyt vontunk be a MESTERKURZUS programunkba. Három szakmacsoportban kezdték a képzést 2008. augusztusban és szeptemberben. 2008. augusztus 4-én 12 fő kezdte a bolti hentes (OKJ) és csontozó (OKJ), augusztus 19-én 12 fő takarító (OKJ), szeptember 1-én élelmiszer- és vegyi áru eladó (OKJ), bolti pénztáros (OKJ). A 2009 első negyedévében a képzés és szolgáltatás megvalósításában elért legfontosabb eredmény, hogy a projektképzésbe vont résztvevőiből (36 fő) sikeres vizsgát tett 34 fő. 2009. április 30-ig a célcsoporttagok közül munkaszerződéssel 17 fő helyezkedett el, majd az ezt követő 1,5 hónap során újabb 6 személy lett foglalkoztatva munkaszerződés alapján. A projekt 2008-ban indult és áthúzódott a 2009. évre. A projektzárás időpontja 2009. december 20.

TÁMOP 1.4.1-07/1-2008-0016. „Tanulj, hogy eséllyel haladj!” alternatív munkaerő-piaci program Főpályázó: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Megbízás összege: 11.900.00 Ft

TÁMOP 1.4.1-07/1.-2008-0094  „Tudás a-cél”  Hátrányos helyzetű munkanélküliek képzése és foglalkoztatása a Balmazújvárosi kistérségben  Főpályázó: MSKSZMSZ Megbízás összege: 1.860.000 Ft

25125-2/2007-SZMM Hálózatfejlesztés, hálózati együttműködések erősítése program keretében

Főpályázó: CSAT Egyesület Támogatás összege: 6.800.000 Ft

Munkaerőpiaci szolgáltatások 2008. évben. Szolgáltató: CSAT Egyesület Támogatás összege: 1.462.500 Ft

NCA-EA-08 működési támogatás, Támogatás összege: 3.400.000 Ft

26846-4/2007-SZMM elektronikus szociális ágazati területi elemző rendszer tanfolyam szervezése és felhasználó javaslatok gyűjtése, rendszerezése

Főpályázó: Életfa Segítő Szolgálat Egyesület Megbízás összege: 878.000 Ft

„Felkészülni, Rajt! Cél: a munka” munkahelyi gyakorlat program Álláskereső Fogyatékos Emberek részére

Főpályázó: Salva Vita Alapítvány Támogatás összege: 2.000.000 Ft.

2009. évben indított közhasznú tevékenységekeinek bemutatása

A CSAT Egyesület 2009-ben zárult és indult programjai szakmai tartalma:

Munkaerőpiaci szolgáltatások 2009. évben. Szolgáltató: CSAT Egyesület Támogatás összege: 3.105.000 Ft. A munkaerő-piaci tanácsadások (álláskereső klubok, motivációs-, reintegráló-, újraorientáló-, pályaorientációs csoportos foglalkozások, munkatanácsadás) a Debreceni, Hajdúböszörményi, Hajdúszoboszlói, Hajdúnánási Kirendeltségekkel történő egyeztetések alapján kerültek helyileg megszervezésre. A tanácsadásokon és csoportos foglalkozásokon összesen: 271 fő vett részt. Az álláskereső klubok 30%-os elhelyezkedési mutatókkal valósultak meg.

NCA-EA-09 működési támogatás. Támogatás összege: 3.700.000 Ft A működési támogatás az egyesület irodájának fenntartásához szükséges rezsi költségek, kis értékű eszközök, szolgáltatások finanszírozására, valamint a bérek és bérjárulékok kiegészítésére kerültek felhasználásra.

MI-ÉRT-NE Értelmi sérült fiatalok munkahelyi gyakorlat programja – Családi Munkahelyi Gyakorlat Program. Támogató: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. Támogatás összege: 2.000.000 Ft  A projekt a „Felkészülni, Rajt! Cél: a munka” munkahelyi gyakorlat program Álláskereső Fogyatékos Emberek részére projekt tapasztalataira alapozva, támogatta 20 fő értelmileg- és tanulásban akadályozott, Hajdú-Bihar megyében élő személy felkészítése az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre 36 órás elméleti képzésen és 76 órás szakmai, munkahelyi gyakorlaton való részvétel biztosításával. Az elméleti képzés témái: pályaorientáció, munkavállalási készségek, álláskeresési technikák, kommunikáció, munkahelyi viselkedés, balesetvédelem, stb.. A képzés és gyakorlati oktatás során a fiatalok folyamatos mentori kíséretet kapnak.

A megyében működő foglalkoztatók szemléletének formálása, a társadalmi integráció elősegítése.

A programban végül az alábbi 6 munkáltató írta alá az együttműködési megállapodást:

1. Tesco Debrecen

2. Spaky Kft. Debrecen

3. Civis-Papír Írószer Kft. Debrecen

4. Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Debrecen

5. Kartonpack Dobozipari Zrt. Debrecen

6. Magyar Posta Zrt. Debrecen

TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0052 – KID-PREMIER – Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések/ B komponens. Támogató: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatás Összege: 29.292.790 Ft. Konzorciumi Partner: Országos KID Egyesület.  A projekt közvetlen célja az ifjúsági munkanélküliség kezelésében alkalmazott KID alternatív foglalkoztatás fejlesztő program széleskörű megismertetése, a modellprogram leírása és adaptáció menetének meghatározása, szakmai műhelyek szervezése.

A projekt hosszú távú  célja: a foglalkoztatási célú non-profit szervezetek-különös tekintettel az ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozók- gyakorlati munkájának elméleti alátámasztása, segítése. Az elkészült modell-leírás a szakemberek továbbképzését, szakmai fejlődését segíti elő, újabb módszerek kitalálását, kipróbálását ösztönözve.

Közvetett cél: Az érintett hátrányos helyzetű célcsoport reintegrációjának elősegítése azáltal, hogy a módszertant – a kiadvány segítségével – széles körben adaptálják a célcsoporttal kapcsolatban lévő civil szervezetek és intézmények. A projekt 2009-ben indult és áthúzódik a 2010. évre.

Hálózati együttműködés. Részt vett a CSAT Egyesület az Észak – Alföldi regionális Non-profit Foglalkoztatási Paktum, az Észak Alföldi Regionális Civil Egyeztető Fórum, és az Országos Kid Egyesület és az MSKSZMSZ szakmai munkájában.

2009-ben került sor a felnőttképzési intézmény akkreditáció megújítására, és a KID program tapasztalataira épülő programakkreditációra.

Terepgyakorlat. Az egyesület szakmai vezetésével andragógus, szociális munkás és szociálpolitikus egyetemi hallgatók teljesítették gyakorlatukat a 2009-es évben.

Vándordíj. A CSAT Egyesület által alapított esélyegyenlőség és szolidaritás díjat, és oklevelet a 2009. évben a Fehér Bot Alapítvány vehette át munkája elismeréseként.

2011. évben indított közhasznú tevékenységekeinek bemutatása

A CSAT Egyesület 2011-ben zárult és indult programjai szakmai tartalma:

Munkaerőpiaci szolgáltatások 2011. évben. Szolgáltató: CSAT Egyesület. A munkaerő-piaci tanácsadások (álláskereső klubok, pályatanácsadás-, pályaorientációs csoportos foglalkozások, munkatanácsadás, álláskeresési technikák, álláskeresési tanácsadás) a Debreceni, Hajdúböszörményi, Hajdúszoboszlói, Hajdúnánási Kirendeltségekkel történő egyeztetések alapján kerültek helyileg megszervezésre. A tanácsadásokon és csoportos foglalkozásokon összesen: 474 fő vett részt. Az álláskereső klubok 30%-os elhelyezkedési mutatókkal valósultak meg. A támogatás összege: 5.296.917 Ft

NCA-EA-11-0461 működési támogatás. A működési támogatás az egyesület irodájának fenntartásához szükséges rezsi költségek, kis értékű eszközök, szolgáltatások finanszírozására, valamint a bérek és bérjárulékok kiegészítésére kerültek felhasználásra. Támogatás összege: 700.000 Ft

NCA-CIV-11-D-0138 – Viola-képzés a versenyképes trénerekért.

A projekt célja egy gyakorlatorientált, 42 órás, szakmai kompetenciafejlesztő, eszközbővítő képzés megvalósítása, mely során 15 fő tréner interperszonális, csoportvezetői képességeinek fejlesztésére kerül sor.

A szakmai továbbképzést elsősorban felsőfokú végzettséggel (egyetemi, főiskolai végzettség) rendelkező trénerek, továbbá középiskolai végzettségű és már tréner-képzést végzett gyakorló trénerek számára tervezzük a magasabb szakmai színvonal érdekében. A támogatás összege: 1 485 000 Ft.

TÁMOP-5.3.1.-C-09/2-2010-0106  „Első lépésed velünk a munka világában” – Főpályázó: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna – Pécs. A szolgáltatás tartalma: Pályaorientációs 3 csoport, álláskeresési és munkavállalási tréning1 csoport. A szolgáltatás összege: 1.280.000 Ft.

TÁMOP-5.6.2.-10/1-2010-0001”Reintegrációt segítő tréningek” Főpályázó: Belügyminisztérium. A program keretében a CSAT Egyesület 45 trénerével 120 db 30 órás tréninget valósított meg országszerte összesen 12 + 1 BV Intézetben. A szolgáltatásnyújtásban alvállalkozóként közreműködött az AVP Hungary Közhasznú Egyesület. A szolgáltatás összege: 34.560.000 Ft.

TÁMOP -5.1.1-09/7-2009-0018 „Képzési programok lebonyolítása a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület részére”. Főpályázó: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna – Pécs. A program tartalma: 4 álláskeresési tréning, összesen 50 fő részvételével. A szolgáltatás összege: 400.000 Ft.

TÁMOP – 5.1.1-09/7-2009-0021 „Termelőiskola Szigetváron” – Főpályázó: Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. A szolgáltatás tartalma: 5 napos álláskeresési technika tréning 2 csoport részére, 3 napos kulcsképesség-fejlesztő tréning 2 csoport részére, és 3 napos álláskeresési tréning 2 csoport számára, munkaerő-piaci kompetencia felmérés összesen 50 fő részvételével. A szolgáltatás összege: 850.000 Ft.

TÁMOP 5.1.1-09/6-2010-0003 „Munkaerő-piaci (re)integrációs szolgáltatási rendszer a Baktalórántházi Kistérségben”. Főpályázó: Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Társulás. A szolgáltatás tartalma: élményalapú álláskeresési technika oktatása, tanulásra és álláskeresésre felkészítő kulcsképesség-fejlesztő foglalkozások és tréningek tartása, szakemberek számára esetmegbeszélés, szupervízió, szervezetfejlesztés, szakmai továbbképzés szervezése. A szolgáltatás összege: 7.707.000 Ft.

TÁMOP-5.1.1/09/7-2010-0010  „Munkaerő-piaci (re)integrációs szolgáltatási rendszer kialakítása a    Csengeri Kistérségben” Főpályázó: „Szamos-Tisza-mente” Szatmárért Egyesület. A szolgáltatás tartalma: képzési és szaktanácsadói feladatok lebonyolítása: képzésre és munkavállalásra felkészítő csoportos és tréning foglalkozások megtartása, egyéni tanácsadások szervezése és megvalósítása, valamint szakemberek számára szervezett rendezvények és szakmai tanácsadások kivitelezése. A szolgáltatás összege: 27.519.000 Ft.

TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0023 „Kapaszkodó – Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező hátrányos helyzetű munkanélküliek felzárkóztatása Balmazújvároson és térségében” Főpályázó: Balmazújvárosi Kistérségi Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület. A szolgáltatás tartalma: 4 alkalommal csapatépítő és motivációs tréning megszervezése. A szolgáltatás összege: 200.000 Ft.

TÁMOP 2.4.3/B-2-10/1-2010-0058 „MIEGYMÁSSAL” – Atipikus képzési és foglalkoztatási Program. Főpályázó: MIEGYMÁSÉRT Szociális Szövetkezet. A szolgáltatás tartalma: csapatépítő tréning, személyiségfejlesztő tréning, pályaorientációs és motivációs tréning, álláskeresési technikák tréning. A szolgáltatás összege: 1.600.000 Ft.

TÁMOP 5.1.1.B-11/2-2011-0224 azonosítószámú „Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség – Életút a párkereséstől a jól működő családig” című projekt keretében munkaerőpiaci képzés keretében 30 órás kulcsképesség fejlesztő tréning megtartása.

Terepgyakorlat. Az egyesület szakmai vezetésével andragógus, szociális munkás és szociálpolitikus egyetemi hallgatók teljesítették gyakorlatukat a 2011-es évben.

Új programokat akkreditáltunk:

Programakkreditációs lajstromszám: PL-6217, 180 órás Munkaerőpiaci reintegrációs képzés

Programakkreditációs lajstromszám: PL-666409-02, 430 órás VIOLA- képzés a versenyképes trénerekért

2012. évben indított közhasznú tevékenységekeinek bemutatása

TÁMOP-5.6.2-10/1-2010-0001 „Készségfejlesztések (tréningek) megvalósítása a büntetés-végrehajtási intézetekben” kiemelt program keretében  16 órás konfliktuskezelő tréning megtartása a bv intézmények fogvatartói (személyi állomány) részére.

Támogató: ESZA Nonprofit Kft. Támogatás időtartama: 2012.10.08-2012.11.07. Támogatás összege: 4.608.000 Ft

TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0138 „Egy Pont Mindenkiért” Önkéntesség elterjesztése, népszerűsítése Berettyóújfaluban, Hajdúsámsonban és Hencidán, valamint vonzáskörzetükben. A program célja 101 fő önkéntességének koordinálása, toborzása, felkészítése, képzése, önkéntes fogadó szervezetek közvetítése, tanulmányút szervezése, kapcsolattartás a Megyei Önkéntes Centrummal és a települési Önkormányzatokkal.

Támogató: ESZA Nonprofit Kft. Támogatás összege: 17.377.656 Ft.

TÁMOP 5.4.6-A-12/2-2012-0020 „Nyílt-Szín-Tér”  Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos személyek között, akkreditált képzés szervezése 15 csoport, összesen 180 fő részére. A projekthez kapcsolódó programakkreditáció lebonyolítása, képzések szervezése, toborzás, oktatókkal történő kapcsolattartás. A program Debrecenben, és kistérségi helyszíneken valósul meg. Célja az esélyegyenlőség elterjesztése. Támogató: ESZA Nonprofit Kft. Támogatás összege: 8.999.904 Ft.

TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-0029 „KRESZ” – Képzéssel a Ruigalmas és Emberközpontú Szervezetek fejlesztéséért”. A program célja a munkaerő-piaci szolgáltatások minőségbiztosításának bevezetése, az egyesület kapacitásának megerősítése, továbbá szolgáltatásai népszerűsítése és elérhetőségének bővítése.

Támogató: ESZA Nonprofit Kft. Támogatás összege: 8.000.000 Ft.

TPPA/2012/03/03 „ÉLETRE-VALÓ” program módszertanának kidolgozása, szakmai tapasztalatcsere, tanulmányút szervezése. Konferenciák és műhely munkák szervezése és lebonyolítása egy ízben magyar szakemberek utaztak Svájcba, három alkalommal svájci szakemberek látogatták meg hazánkat és az egyesületet. A program konzorciumi együttműködés keretében valósult meg.

Támogató: Svájci Hozzájárulás Hivatala.  Megvalósítás időszaka: 2012.08.01-2013.07.31.

Támogatás összege: 8.910.000 Ft.

TÁMOP 5.1.1-11/1/B-2012-0044 azonosító számú,  „KOBAK” – Komplex fejlesztő program a Balmazújvárosi Kistérségért elnevezésű program keretében megvalósított 16 órás konfliktuskezelő tréningek lebonyolítása.

Támogató: ESZA Nonprofit Kft. Támogatás összege: 1.400.000Ft

A TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0059 azonosítószámú, „”Családi kör – A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése Balmazújvároson” című projekt  keretében 30 órás Álláskeresési technikák tréningek megvalósítása.

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0050 „Tér-erő” program megvalósítása Berettyóújfaluban és Mikepércsen 24 fő számára OKJ-s képzés szervezése, álláskeresés támogatása a közülük 12 fő foglalkoztatása valósul meg a program keretén belül szociális szférában. Továbbá 2000 család számára munkaerőpiaci információkat nyújtunk a program nyomtatott sajtó termékek készítésével és terjesztésével, valamint 900 fő (fiatal, családos és idős korú) számára tájékoztató előadások kerülnek megszervezésre.

Támogató: ESZA Nonprofit Kft. Támogatás összege: 59.945.966

IFJ-GY-12-C-6809 program keretében erőszakmentes kommunikációs tréning került megszervezésre. Célcsoportját fiatalok és felnőttek együttesen alkották. Összesen 20 fő kapcsolódott a programba. Résztvevők toborzása, tájékoztatása, képzésre való felkészítése és oktatása valósult meg a programban.

Támogató: NCSSZI. Támogatási időszak: 2012.06.01-2013.04.30.  Támogatás összege: 324.675 Ft.

Tandem-01-0014

850.000 Ft

Krétakör Egyesület-5.3.1-C-09/2-2010-0082

Támogató: ESZA Nonprofit Kft. Támogatás összege:15.655.000Ft

TÁMOP-5.5.1B-11/2-2011-0224

Támogató: ESZA Nonprofit Kft. Támogatás összege: 3.038.750Ft

A Munkaügyi Központ bértámogatásával 3 fő regisztrált álláskereső elhelyezkedését és 2 fő pályakezdő első munkahelyi garancia programban történő alkalmazását tette lehetővé.

Támogató: AFSZ. Támogatás összege: 2.363.291 Ft.

 1. évi projektek:

TÁMOP-1.4.3.-12/1-2012-0141 „e-KARRIER” – Elektronikus Munkaerő-piaci Adatbázis és Karrierpont Hálózat –  Innovatív, kísérleti foglalkoztatási program. A program célja, hogy olyan  információkkal és tanácsokkal lássa el a klienseket, amelyek hozzájárulnak  elhelyezkedésükhöz, életpályájuk alakításához, valamint elősegíti szabadidejük  hasznos eltöltését.

Megvalósítás időtartama:2013.04.01. – 2015. 03.31.

Támogató: ESZA Nonprofit Kft. Támogatás összege: 105.154.368 Ft.

TPPA/2013/03/26 „KRAFT – Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben” című projekt:

A svájci-magyar szakmai együttműködés keretében kialakításra kerülő KEY egy új módszer (a hozzá kapcsolódó gyakorlatorientált eszközökkel), amely a munkaerőpiacon szükséges kulcskompetenciák előre rögzített elemeinek[1] beazonosítására és megfigyelésére szolgál, és egyben kiindulópontja lehet az egyéni fejlesztésnek, felkészítésének is.

Támogatási időszak: 2013.12.09-2014.10.15. Támogató: Svájci-Magyar együttműködési alap. Támogatási összeg: 3.680.538 Ft.

TÁMOP-5.3.8-A2-12/1-2012-0012  számú, „Kulcskompetenciák fejlesztése a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci integrációjának elősegítése érdekében” projekt keretében oktatási és továbbképzési feladatok ellátására közbeszerzési eljárás keretében reintegrációs és beilleszkedést segítő, munkára felkészítő tréningeket, munkáltatók képzését, munkaközvetítést valósítottunk meg a Pirehab Kft. megbízásából.

Megvalósítási időszak: 2013.12.16-2015.02.28. Támogatási összeg: 2.500.000 Ft.

TÁMOP- 2.1.3.C-12/1-2012-0135 HR fejlesztés a Cívis Ház Zrt-nél, konfliktuskezelési ismeretek oktatása, képességek fejlesztése.

Támogató: ESZA Nonprofit Kft. Támogatás összege  :1.100.000Ft

 1. évi projektek:

TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-0470 azonosítószámú, „HÉTLÉPÉS” – Pályakezdők piacképességének növelése oktatással és munkatapasztalat-szerzéssel” című pályázat kerül megvalósításra. A program teljesítésének időszaka 15 hónap. Ebből 12 hónap foglalkoztatás és 3 hónap toborzás, felkészítés, képzés.

A projekt célja fiatal munkanélküliek munkatapasztalat szerzésének támogatása és a CSAT Egyesület kapacitásának bővítése. Ennek érdekében az Egyesület két fiatal bevonását, munkaviszony keretében történő foglalkoztatását, képzését vállalja.

A projektidőszak során civil alapismeretek képzés, élő álláskereső klub, mediátor képzés, kompetenciafejlesztésre van lehetőség.

A célcsoporttagok integrálódtak a szervezeti működésbe, telefonos és elektronikus ügyfélszolgálati asszisztensként, illetve szociális asszisztensként szereznek munkatapasztalatot. Beilleszkedésüket, munkavégzésüket, képzésbe történő bekapcsolódásukat tanácsaival a mentor segíti, hiszen a mentor feladata a célcsoport beilleszkedését elősegíteni és munkavégzésüket támogatni. A célcsoporttagok – igényeiknek megfelelően – civil alapismeretek képzésben vehetnek részt.

Támogató: ESZA Nonprofit Kft. Támogatási időszak: 2014.03.01-2015.05.31. Támogatás összege: 14.784.876 Ft.

ÉAOP-.5.1.1./A-09-21-2011-0001-SOFT-3/c „Crtl-Alt-Del” projekt megvalósítása. A Nyíradonyban élő 13 fő részére digitális kompetenciák fejlesztése a munkaerőpiacon való elhelyezkedés növelése érdekében. A 13 fő hátrányos helyzetű fiatal számára 250 óra időtartamban motivációs tréning, digitális kompetencia-fejlesztés és álláskeresési technika oktatása valósult meg.

Támogatási időszak: 2014.05.05-2014.07.31. Támogatás összege: 1.640.000 Ft.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal munkaügyi Központban bértámogatás keretében a TÁMOP 1.1.2-11/1 program keretében 1 fő munkavállaló alkalmazása bér- és járulék támogatással.

Támogatási időszak: 2014.05.15-2014.11.14. Támogatás összege: 685.271 Ft.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ SZM/01/3620-11-2014 számú szerződésben foglaltak szerint munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása hátrányos helyzetű álláskeresők részére.

Támogatás időtartama: 2014.08.01-2014.11.15. Támogatási összeg: 562.830 Ft.

 1. évben megvalósított projektek:

A BM-15-MA-0044 „Tegyünk együtt az agresszió ellen” projektben résztvevő intézményekkel kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a mediációs program részleteiről.

6 hónapos bűnmegelőzési projekt célja, hogy Debrecenben csökkenjen a fiatalok által elkövetett bűncselekmények száma, mérséklődjön az áldozattá válás esélye, növekedjenek a településbiztonsági mutatók. A társadalmi szerepvállalást megerősítve hatékony eszközt adjon a fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek – pedagógusok, szociális munkások, kortárs segítők és civil tanácsadók – számára a konfliktusok megelőzésében, kezelésében, az agressziómentes és önérvényesítő kommunikáció alkalmazásában.

Támogatási időszak: 2015.12.01-2016.03.15. Támogató: Belügyminisztérium. Támogatási összeg: 14.504.500 Ft.

TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-2013-0023 EgészségKövet Szociális Szövetkezetnél konfliktuskezelési képességek fejlesztése tréningek megtartása.

Támogatási időszak:  2015.08.01-2015.09.30. Elnyert támogatási összeg: 1.800.000 Ft.

a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégium NEA-TF-16-M-0234 azonosítószámú, „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016” című pályázat.

Támogató: NEA. Támogatási összeg: 250.001 Ft.

Bértámogatás keretében a

 • TÁMOP 1.1.2-11/1 programhoz kapcsolódóan 2 fő munkavállaló alkalmazása bér- és járulék támogatással.

Támogatási időszak: 2015.05.01-2015.07.31. Támogató: HBMKH Munkaügyi Központ. Támogatás összege: 1.233.659 Ft.

Új felnőttképzési tevékenységek kerültek nyilvántartásba 2015. február 24-én,  E-001128/2015 nyilvántartási számon:

álláskereső klub, csapatépítés – közösségfejlesztés, életvezetési ismeretek oktatása – képességek fejlesztése, kommunikációs ismeretek, konfliktuskezelési képességek fejlesztése, kulcsképességek fejlesztése, motiváció fejlesztése, munkaerő-piaci kulcskompetenciák azonosítása – fejlesztése, pályaorientáció, tárgyalástechnika – hatékony kommunikáció, technikák a hatékony álláskeresés és állásmegtartás érdekében.

 1. évi projektek:

a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégium NEA-TF-16-M-0234 azonosítószámú, „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016” című pályázat.

Támogató: NEA. Támogatási összeg: 250.001 Ft.

 

A Debreceni Gyógyfürdő Kft. dolgozói részére 4 napos kommunikációs tréning tartása, melynek keretében a résztvevők elsajátították a hatékony kommunikáció módszerét, az újszerű alternatív konfliktuskezelés eszközrendszerét, melyet a felmerült konfliktushelyzetek megoldása során hatékonyan tudnak használni. A képzés tréning formában vezeti be a résztvevőket az alternatív vitarendezés módszerébe.

A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Debreceni és a Derecskei Járási Hivatal Bértámogatása keretében a

 • a GINOP 5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program keretében 2016.02.01-2016.04.30-ig 2 fő foglalkoztatása 099.500,- Ft támogatási összeggel.
 • a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági garancia program” keretében 2016.02.01-2016.10.31-ig 1 fő foglalkoztatása 171.500 Ft támogatási összeggel.
 • Közfoglalkoztatás keretében 3 fő munkavállaló került támogatásra 270.935,- Ft összeggel

A 2015.február 24-én nyilvántartásba vett felnőttképzési tevékenység került kiegészítésre 2016. július 12-én,  E-001128/2015 nyilvántartási számon:  – vezetői készségfejlesztés

 1. évi projektek:

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16-2016-00313 azonosító számú,

„KÖZÖSSÉGI atrAKCIÓ” – a társadalmi felelősségvállalás elősegítése, családok társadalmi szerepének megerősítése, önkéntesség elterjesztése, civil közösségek létrejöttének elősegítése az Észak –alföldi régióban.

A projekt 36 hónap alatt elősegíti 153 alkalommal megtartott rendezvény, esemény program sorozatával az alulról-jövő kezdeményezések, közösségek, civil szervezetek, szerveződések által megfogalmazott igények megvalósulását, helyi igényekre való szabott szolgáltatásfejlesztést azáltal, hogy 5000 főt bevonásával.

A projekt hosszú távú célja a társadalmi együttműködés elősegítése, társas együttélés erősítése, a fiatalok helyi szerepvállalásának megerősítése, önkéntesség elterjesztése, szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem.

A projekt célcsoportja Berettyóújfalu, Tetétlen és a környező települések lakosai, közvetlenül a 14-35 év közötti fiatalok és fiatal felnőttek, ill. 60 év feletti idősebb generáció.

Támogató: Emberi Erőforrás Minisztériuma.

Megvalósítási időszak: 2017.03.01 – 2020.03.01.

Támogatási összeg: 25.000.000,- Ft.

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00005

„A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” „soft” programon belül a „Humánkapacitás fejlesztése”

A  „soft” programon belül a Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében típusú tématerület részekéntl a Méliusz Nyugdíjasok Háza Könyvtárában, illetve a  Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára helyszínen Környezettudatosságra nevelés programsorozat megszervezése.

Támogató: Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Megvalósítási időszak: 2017.05. 24 – 2018 04 30.

Támogatás összege: 450.000 Ft

A Belügyminisztérium által meghirdetett Bűnmegelőzési projektek támogatása című pályázati kiírásra benyújtott  BM-17-0012 azonosító számú, „EQ-érzelmi intelligencia fejlesztéssel az agresszió ellen” című pályázat megvalósítása.  Célja az áldozattá válás és a bűnelkövetés megelőzése érdekében olyan szociális készségek, képességek komplex fejlesztése, amely hosszútávon fenntartható eredményekhez vezet. A tréningek, tanácsadások, előadások, rendezvények a fiatalok, szülők, oktatási intézmények pedagógusainak és szakembereknek bevonásával valósul meg. Megvalósítási helyszín Debrecen, Berettyóújfalu és Tetétlen.

Támogató: Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.

Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2018.08.31.

Támogatási összeg: 16.270.544,-Ft.

 1. évi projektek:

 

Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése

EFOP-5.2.4-17-2017-00009 „Ability Work

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Megvalósítási időszak: 2018.04.01-2021.03.31.

Támogatás összege: 299.982.820 Ft